مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (728)

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:پدرم به استواری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (731)

2-2-6)چرخه های مدیریت دانش242-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ252-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک302-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز312-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر342-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس352-2-7)مدلهای مدیریت دانش412-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ422-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (732)

1-2-4-2- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها191-2-4-3- تبیین هدف یا غرض کلی سوره191-2-4-3-1- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری221-2-4-3-2- معیاری برای شناخت اسباب نزول221-2-4-4- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره221-2-4-5- ذکر روایتی مرتبط با آیه231-2-4-6- بررسی لغوی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (734)

2) نظریه اصولیان16 شرایط احتیاط17 1) مشهور اصولیان18 2) دیدگاه آخوند خراسانی18 ملاک بازشناسی احتیاط مطلوب از نامطلوب19 عوامل گسترش احتیاط‌های ناروا21 1) دریافت نادرست از آموزه‌های دین21 2) استصلاح و احتیاط23 3) وسواس علمی25 ادامه مطلب…

By 92, ago